Page icon icon-interne-transportsystemer

Enorm Biofactory

Internt logistikksystem til insektsproduksjon

Transport og logistikksystem til insektsproduksjon

Presentasjon

Sealing System har i samarbeid med ENORM Biofactory utviklet en intern logistikkløsning for kommersiell insektsproduksjon. Et ambisiøst prosjekt innenfor et nytt og bærekraftig forretningsområde.

Pilotfabrikk

Skandinavias første kommersielle insektsfabrikk

I 2023 åpner Enorm Biofactory dørene til den første kommersielle insektsfabrikken i Skandinavia. 

Sealing System har de siste fire årene deltatt i utviklings- og designfasen og skal nå levere logistikksystemet til anlegget, som er 24 000 kvadratmeter stort. Det blir den største insektsfabrikken i Norden, og produksjonen vil bidra med en alternativ proteinkilde for dyrefôr i den grønne omstillingen av landbruket. 

Sealing System har fått viktig erfaring og kunnskap fra utviklingsarbeidet med pilotfabrikken, som danner grunnlaget for implementeringen av systemet i stor skala.

Palsgaard sækketransport

Fakta

Om insektproduksjonen

  • Fluen svart soldatflue legger 1 000 egg om dagen.
  • Et gram egg tilsvarer 30 000 larver.
  • 25 kilo egg blir til 100 tonn larver i løpet av 12 dager.

Fremstilling af insektprotein

Logistiksystem til insektproduktion

Stort potensiale

På verdensbasis øker etterspørselen på protein. Samtidig opplever husdyrprodusenter at det blir stadig vanskeligere å skaffe til veie nok fôr som oppfyller kravene på opprinnelse og bærekraftighet. Produksjonen av insekter vil kunne imøtekomme den fremtidige etterspørselen på protein til dyrefôr. Når fabrikken står ferdig i begynnelsen av 2023, vil den kunne produsere 100 tonn larver om dagen, som tilsvarer 11 000 tonn insektsmel i året. 

 

Nytt bærekraftig forretningsområde 

Sealing System har ikke tidligere arbeidet med levende biomateriale, men har sett det som en stor mulighet å delta i utviklingen av logistikksystemet til Skandinavias første kommersielle insektsfabrikk.

«Det er ikke hver dag en får mulighet til å være forløper. Anlegget er det første av sitt slag i Skandinavia, og det har derfor også vært knyttet en viss risiko til å utvikle et prosjekt i denne skalaen og uten fortilfelle.» Rolf Tange, adm. dir., Sealing System

Miljøet i en insektsproduksjon er spesielt utfordrende fordi det er transport av levende dyr som ikke nødvendigvis blir i kassene. Her har Sealing Systems kunnskaper og tekniske erfaringer med intern transport og logistikk samt håndterings- og pakkeanlegg, vært en stor fordel. Sealing System vil framover bruke kunnskapen og erfaringene som prosjektet har ført med seg til å åpne døren til et nytt forretningsområde.

«Med anlegget til Enorm Biofactory er vi med på å lede arbeidet med å sikre bærekraftige proteiner til dyrefôr og matvarer. Kunnskapen og erfaringen som vi har bygd opp gjennom prosjektet, har bidradd til å åpne døren til et helt nytt forretningsområde som vi ser et stort potensiale i» Rolf Tange ADM. DIR. Sealing System.

Kundeerfaringer

Utviklingssamarbeidet

Andre samarbejdspartnere

«Når en arbeider med insekter, er biologien og fôret 50 prosent av arbeidet. Resten er teknikk. Og disse to delene kan ikke eksisterer uten hverandre. Fordi produksjonen av larvene skjer i et komplekst miljø, kreves det at vi har fullstendig kontroll på alle prosessene, fra logistikk og ventilasjon til innsamling av data. Her er det tekniske samarbeidet med leverandører som Sealing System avgjørende.

Sealing System og de øvrige leverandørene, Skov, Jesma, EAV, GEA og Semi Stål, er alle spesialister på fagområdene sine. Med en energisk innsats og godt samspill har de bidradd til at prosjektet har blitt vellykket. Partnerskapet vårt bygger på de store mengdene kunnskap som vi har innhentet gjennom utviklingsprosessen og pilotanlegget.

Forhåpentligvis kan det bidra til å sikre oppbyggingen av flere insektsfabrikker av samme kaliber i framtiden.»

Carsten Lind Pedersen, ADM. DIR. ENORM Biofactory

Palsgaard sækketransport

Food Nation skriver om samarbejdet

Food Nation er et nonprofit partnerskab mellem den danske regering og private organisationer samt virksomheder. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring dansk landbrug og fødevaresektoren, for at fremme internationale udviklingsmuligheder gennem bedre løsninger, innovative produkter og tillidsskabende samarbejder.

Food Nation har valgt udviklingssamarbejdet mellem Sealing System A/S og Enorm som case, da det er første gang, Sealing System A/S skal arbejde med levende biomateriale, og, fordi Enorm bliver Skandinaviens første kommercielle insektfabrik.

Vi leverer alt innen end-of-line

Les mer om oss, servicen vår og de komplette pakkelinjene våre.

×
Har du spørsmål?

Kontakt Linus Rolinder

Ring +47 411 88 023Send e-postmelding

– eller fyll ut skjemaet under så tar jeg kontakt så snart som

Fyll ut alle felt

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet og hold deg oppdatert om siste nytt fra

Skriv inn navnet ditt
Skriv inn e-postadressen din E-postadressen er ugyldig
DanskEnglishNorsk